Важливою ділянкою у виробництві якісних молочних продуктів являється лабораторний контроль. Вимірювальна виробнича лабораторія забезпечує контроль за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками:

  •  поступаючої сировини;
  • готової продукції:
  • по ходу технологічного процесу виробництва продукції;
  • допоміжних матеріалів;
  • пакувальних матеріалів;
  • контроль санітарного стану виробництва.

Лабораторія обладнана всім необхідним лабораторним обладнанням та приладами для проведення фізико-хімічних та мікробіологічних досліджень, забезпечена нормативними документами та хімреактивами і посудом. Кожна партія молочної продукції, що виготовляється , контролюється від поступаючої сировини, по ходу технологічного процесу і на протязі всього терміну зберігання, з метою забезпечення гарантованої якості продукції та відповідності її нормативній документації. На підставі результатів проведених аналізів проводяться коригуючі дії, спрямовані на усунення причин виявлених недоліків та з метою вдосконалення технології виробництва. За показниками безпеки та на вміст ГМО вся продукція контролюється атестованими лабораторіями і відповідає допустимим рівням, згідно нормативної документації. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи є на всі види продукції, згідно асортиментного переліку, дійсні на термін дії нормативних документів. Сертифікати відповідності є на серійне виробництво продукції: масла солодковершкового “Обухівського” 72,5% та 82,5% загального жиру, зокрема молочного жиру 50% від загального жиру.